ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรนางรอง

สถานีตำรวจภูธรนางรอง ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2444 ตั้งอยู่ในเขตบ้านนางรอง ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ใกล้บริเวณที่ว่าการอำเภอนางรองปัจจุบัน   ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2538   ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์  เขต 3 เดิม(สร้าง ปี พ.ศ. 2531 ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ 35 ถนนสังขกาจประชานุสรณ์  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์   ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ เลขที่ 16178  มีเนื้อที่ขนาด  16 ไร่  3 งาน  พิกัด ทีบี  267178