ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 3

ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้บังคับบัญชาสถานีตำรวจภูธรนางรอง