สถานีตำรวจภูธรนางรอง 34 ซ.มิตรอารี ถ.สังขกาจประชานุสรณ์ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร 044 631555 email / nangrongpolice@gmail.com